Vårt produkt

Zigma360 er et komplett og effektivt dataverktøy for alle bedriftens medarbeidere i det daglige arbeidet. Resultatet fra den enkelte sitt arbeid i form av datainput, dokumenter, transaksjoner og lignende inngår automatisk i Zigma360s totale funksjonalitet — som økonomistyring, dokumentasjon, sporing, kvalitetsstyring og analyser.

Zigma360 er et lisensbasert system. Du velger selv hvilke funksjoner du vil benytte deg av, og kan enkelt utvide bruken. Du betaler kun for det du til enhver tid bruker, og det er ingen bindingstid.

Én plattform

MED ALL FUNKSJONALITET 100% INTEGRERT

 • Regnskap

 • ERP

 • MSP

 • EAM

 • HRM

 • Arbeidsordrer

 • Timeregistrering

 • CRM

 • DOC

 • PLM

 • SCM

 • Sporingslister

 • Sluttdokumentasjon

 • Oppgaver

 • QA

 • HMS

 • CALC

 • BPM

 • Sjekklister

Integrert virksomhetsstyring

Ledelsesoppgaver

 • Strategi, politikk,
  mål og visjon
 • Organisasjon
  og ansvar
 • Ledelsesmøter
 • Ledelsesdokumenter
 • Forbedring

Kvalitetssystem

 • Prosesser
 • Kartlegging og beskrivelse
 • Input/Output
 • Ytelsesmålinger
 • Dokumentstyring
 • Prosedyrer
 • Instrukser
 • Sjekklister
 • Skjemaer
 • Samsvarsvurdering
 • Avvikshåndtering
 • Avvik og hendelser
 • Tiltak
 • Risikovurdering
 • KPI & analyser
 • Ressurser
 • Ansatte
 • Kompetanse
 • Utstyr
 • Kunde-
  krav
 • Salg
  Utleie
 • Innkjøp
  Innleie
 • Tilvirkning
  Arbeid
 • Levering
  Fakturering
 • Tilfreds
  kunde
100% integrert med
 • Verdikjeden
 • Støtteprosesser
 • Måling og analyse
 • ERP MPS CRM SCM PLM DocM
 • Økonomi Regnskap HRM EQMS EAM
 • BI Rapportgenerator Dashboard Earned Value Analysis
 • ERP — Enterprise Resource Management
 • MPS — Material-og Produksjonsstyring
 • CRM — Customer Relation Management
 • SCM — Supply Chain Management
 • PLM — Product Lifecycle Management
 • DocM — Document Management
 • EAM — Enterprise Asset Management
 • BPM — Business Process Management
 • EQMS — Enterprise Quality Management

Funksjonalitet

Prosjektbasert plattform

Integrert med

 • Økonomistyring alle nivå
 • Produksjonsstyring
 • Dokumentstyring alle nivå
 • Kvalitetsstyring
 • Sjekklister og oppgaver
 • Planlegger
 • Webportal
 • Email
 • Mobil
 • Regnskap

Enkel registrering av materialer og timer

Zigma360 gir den enkelte ressurs tilgang til aktuelle arbeids- og operasjonslister som vedkommende kan plukke materialer og registrere timer imot. Dette kan være en egen skjerm i produksjonshall eller bruk av mobiltelefon.

Mobil PC

 • Arbeidlister på:
 • Operasjoner
 • Oppgaver
 • Sjekklister
 • Prosjekt
 • Arbeidsordre
 • Operasjon

Registrer

 • Tid og status
 • Plukkede materialer og eiendeler
 • Mottatte materialer og eiendeler
 • Levert
 • Sporing og dokumentasjon
 • Avvik

Oppdaterer

 • Timelister, Lønn, Arbeidsordrer, WIP (i arbeid), Analyser
 • Plukklister, Lager, WIP (i arbeid)
 • Leveringssedler, Lager, WIP (i arbeid)
 • Pakksedler, Prosjektlinjer
 • LOTS, Sporingslister, Sveiselogger, Målebrev
 • Avvik, WorkFlow, Avviksliste med ansvarlig